Individuele therapie

Individuele therapie

Kunstzinnige therapie is een non-verbale therapie, die er naar streeft de balans te herstellen tussen denken, voelen en handelen. Waar woorden tekort komen of niet gevonden worden, helpen eenvoudige kunstzinnige activiteiten om wat in jou leeft, te tonen. Wat onzichtbaar is, wordt zichtbaar in lijn, vorm en kleur. Omgekeerd helpen gerichte kunstzinnige oefeningen je om je eigen scheppend en zelfhelend vermogen aan te spreken. Het werken met kunstzinnige middelen en de gesprekken die daar op volgen, vullen elkaar aan en versterken elkaar.

Voor wie?

Kunstzinnige therapie is geschikt voor jong en oud. Voorkennis of creatieve aanleg zijn niet nodig.

… Iedereen kan in zijn leven te maken krijgen met verlies, scheiding, traumatische gebeurtenis…

… Voor jongeren is het soms zwaar om evenwicht te vinden tussen zichzelf en de buitenwereld.

... Ziekten als CVS, fibromyalgie, burn-out, eetstoornissen, angsten hebben vaak een sociale impact en vragen om een nieuwe balans.

... Anders zijn door ADHD, ASS, hooggevoeligheid, zwak- of hoogbegaafdheid, kan je in een eenzame positie brengen.

… Zelf afscheid moeten nemen van het leven, is geen gemakkelijk gegeven.

... Voor hele jonge kinderen die om een specifieke aanpak vragen, is het doeltreffender om als ouder de zoektocht met de therapeut aan te gaan.

Hoe wordt er gewerkt?

De eerste sessie maken we kennis met elkaar en met de werkwijze.

Na een diagnostische fase worden concrete doelen gesteld in een behandelingsplan. Afhankelijk van de hulpvraag worden de technieken tekenen, schilderen en boetseren therapeutisch ingezet .

Het aantal sessies kan variëren. Gebruikelijk is een reeks van zeven of twaalf, maar dit wordt in samenspraak bepaald. Ook het ritme, wekelijks of om de veertien dagen, wordt samen besproken.

Aan het einde wordt geëvalueerd en bepaald of je zelfstandig verder kan. Meestal is het goed een rustperiode in te lassen om de opgedane ervaringen te verwerken en in je dagelijks leven te integreren. Er kan ook gekozen worden om in een minder intensief tempo verder te gaan.

Tarieven

Een sessie duurt 60’ voor kinderen, 90’voor volwassenen.

Kinderen: 40 € per sessie

Volwassenen: 60 € per sessie


In de ons omliggende landen zijn er al heel wat ziekteverzekeringen die de kunstzinnige therapie erkennen en terug betalen.

In België is dat nog niet het geval.